Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana před odstřelovačem II.

Tento článek je věnován vojákům kteří jsou nyní v Čečensku...

Pravděpodobně nejvíce nebezpečí na bitevním poli působí odstřelovači. Pokud si Vás způsobilý odstřelovač vybral za svůj cíl, zbývá Vám popuze dát do pořádku své pozemské záležitosti. Naštěstí většina z nás se nechystá být pro odstřelovače dostatečně důležitým cílem. Takže největším nebezpečím které hrozí ve spojitosti s odstřelovačem, je stát se dostatečně zajímavým cílem. Přesto můžeme udělat svým návykem určité kroky, které pomohou zabránit tomu, abyste se cílem stali.

Abyste pochopili, co Vás může udělat přitažlivým cílem, musíte se na to podívat očima druhé strany. Jak odstřelovači určují a nacházejí své cíle ? Jak odstřelovač vybírá na koho kde a kdy bude střílet ? Když pochopíme co ulehčuje práci odstřelovači, můžeme pochopit, co mu ji ztíží. Ztíží natolik až mu i znemožní úspěch.

Typický odstřelovačský pár nemá příliš velkou palebnou sílu (hůř je, pokud mají za cíl označit vás jako cíl pro dělostřelectvo nebo letectvo), proto střílejí pouze na cíle, které si jejich pozornost zaslouží. Nosiči skupinových zbraní, důstojníci a poddůstojníci, to jsou ti které odstřelovači vyhledávají především. Vyhledávají je na bojišti a hledají nejdůležitější cíle. Pokud vyloučíte poznávací znaky takovýchto cílů můžete potenciálního odstřelovače zmýlit.

Důstojníci paří k cílům první důležitosti. Vím, že jste se ve škole pro důstojníky hodně snažili, abyste získali epolety či prýmky poručíka, ale v zóně bojových činností je nenoste. Zkuste nosit tu samou uniformu jako ostatní. Neodlišujte se od podřízených ani rozpoznávacími znaky. V zńě bojových operací nesalutujte. Pokud Vám vaši podřízení začnou salutovat, znamená to, že vás nemají rádi a dávají sniperovi možnost pochopit, kdo jste. Puďte pozorní k gestům a signálům rukama. Chlapík ukazující rukama „tam“ „sem“ a „tady“ je obvykle náčelník. Stejně tak nestůjte s rukama za pasem, když vaši podřízení pracují. Neexistují žádná pravidla, která by důstojníkům zakazovala pracovat. Buď se účastněte všeobecné činnosti, nebo si najděte něco jiného čím se můžete zabavit. Snažte se neshromažďovat se všem na vašem místě. Jestli se jeden chlapík nachází na stejném místě v době, kdy se ostatní dívají na něj nebo se k němu blíží je jedním velkým terčem.

U. S. Army je jedinou armádou, ve které vojáci nosí pistole. Pokud jste si přinesli svůj oblíbený «kanón“ k pacifikování, noste jej skrytě. Je docela možné, že cizí sniper vás bude (omylem, kvůli němu) považovat za důstojníka. Podobné je to také se zápisníkem a kompasem. Držte je v skrytu a buďte pozorní, když je používáte. A také nestůjte blízko radisty. Může být vaším nejlepším přítelem, ale je pro snipera vějičkou. Každý kdo se nachází v jeho blízkosti, mu připomíná důstojníka.

Odstřelovači mají rozsah vzdáleností, ve kterých mohou působit nejvíc efektivně. Nejpravděpodobněji nebudou střílet ze vzdálenosti do 300 yardů (cca 300 m).

V této vzdálenosti jsou příliš zranitelní.  Druhou krajností je vzdálenost na kterou byl zaregistrován výstřel odstřelovače, je 2500 yardů. Typická střelba z úkrytu se vede ze vzdálenosti 500 yardů. To znamená, že pokud je z vás třeba malinký kousek viditelný ze vzdálenosti od 300 do 2500 yardů, můžete být výstřelem odstřelovače zasaženi. To je „uklidňující“ myšlenka. Musíte mít stále na mysli, že jste stále pod dohledem. A to není v zóně bojových operací paranoidní myšlenka. Poznejte vaše okolí, zvláště to co se nachází za 300 yardy. Dobrého snipera neuvidíte, ale on se může prozradit sám. Pokud uvidíte odraze jeho zaměřovače (puškohledu, optiky), nebo pohyb, nebo dokonce blýsknutí jeho výstřelu – to Vám může zachránit Váš zadek. Nic Vám nepomůže, když se po přední linii budete pohybovat tak, že se budete dívat jen pod nohy.

Nejdůležitější je nevytvářet předvídatelné vzorce a činnosti. Nechoďte na záchod každý den v tu samou dobu. Nenastrkujte svou hlavu v předvídatelnou dobu. Pokud se každé ráno v osm nula nula procházíte v dostřelu, může to Johna Snajpera „otrávit“. Jestli si vás sniper vybral, tak to bude především nedostatek předvídatelného jednání, které mu jeho činnost ztíží

Je pouze jeden předvídatelný fakt, který nemůžete obejít. Je to místo, kterým budete vycházet a vcházet na vaši základnu. Po dlouhodobé hlídce je tak báječné vcházet do osvětleného hlavního vchodu, ale měli byste zůstat bdělí. Sniper se nachází v bojové pozici a pozoruje. To místo, které považujete za nejvíc bezpečné, přesně to místo vás vede k oslabení pozornosti a oslabení pudu sebezáchrany  a děláte tedy ze sebe prostý cíl. První a poslední paprsek dne, to je doba, kdy jsou lidé obvykle nejméně opatrní. To je doba, kterým dávají snipeři přednost. Proto byste v tuto dobu měli bát nejvíc opatrní.

Nestůjte na otevřeném prostranství, jestli se tomu můžete vyhnout. Pokud se chystáte zůstat na jedné pozici, najděte si úkryt. Vystřihejte se pohybů. Přesun demaskuje. Pokud se přemisťujete, mějte na paměti, že pohybující se cíle je těžší zasáhnout, pokud se pohybují nestejnoměrně. Běh, přechod do chůze, zalehnutí, znova přemístění. Taková neočekávaná změna rytmu obvykle zhoršuje jejich zasažitelnost.

Neviditelnost je téměř tak dobrá jako úkryt. Dokud Vás sniper nevidí, nebude si Vás vybírat za cíl. Proto dodržujte maskování. Vyhněte se stanovišti s kontrastním pozadím. Pokud vycházíte z osvětlené budovy která nemá dveře oddělené závěsem nezdržujte se v dveřním otvoru. Světlo z vás udělá krásně viditelný cíl v podobě siluety a vzdálenost se vypočte velmi přesně z rozměrů dveřního rámu. Dříve než vyjdete, vypněte světlo nebo se okamžitě přemístěte na stranu do stínu.Nejvýhodnější je zabezpečit maskování dveří a zamezit úniku světla, což platí i pro okna.

Se současnými přístroji pro noční vidění temnota nezabezpečuje ochranu, jak tomu bylo dříve. To že nemůžete vidět Vy, neznamená, že to nemůže vidět odstřelovač. Jednejte vždy tak, jako byste byli pozorování. I v noci.

Neleštěte vaše rozpoznávací znaky a řády (BDU –VDU). Možná si myslíte že přesné ručičky, ukazatele vypadají pěkně, ale leštidlo vás dělá v okuláru přístroje nočního vidění tak zářícím, jako vánoční stromeček. Také nestůjte v dobře osvětleném místě. John (Honza) Snajper možná přístroj nočního vidění nemá a tak mu neulehčujte jeho úlohu. Kouření zhoršuje vaše noční vidění a pomáhá sniperovi vás odhalit, zvláště díky infračervenému světlu. Buďte pozorní, kde a kdy zapínáte světlo.

Zkuste organizovat rychlou reakci na útok odstřelovače. Určete osoby, pozorující pohyb po výstřelu. K úkrytu snipeři nejčastěji využívají krátery po dělostřeleckých granátech nebo min. Pokud jsou tak hloupí, že je použijí znovu, můžete je překvapit. Pokud nějaké místo určíte jako odstřelovačův potenciální úkryt, zahajte na něj palbu okamžitě po výstřelu. Nemeškejte, protože sniper se jej bude snažit opustit, ale jestli vaše reakce bude dostatečně rychlá, můžete jej překvapit. Pokud instalujete jako návnadu několik manekýnů, možná jej přimějete k tomu, aby se odhalil. Těmi manekýny nemám na mysli „novoučké chlapce“, použije obnošené uniformy.

Pokud se sniperovi povedl zásah, získejte od svědků všechnu dostupnou informaci. Jaká byla pozice u oběti v ten moment, kdy byla zasažena. Seděla, stále nebo ležela ? Na jakou stranu se pak svalila ? Jaký byl časový odstup mezi zvukem výstřelu a úderem kulky ?Lidé většinou nemohou udat přesný čas, ale mohou zopakovat zvuk a rytmus, pokud se jich optáte ihned. Optejte se všech, ze kterého směru se podle nich střílelo ? Najděte možné stopy střely. Buďte při tom opatrní protože se sniper, který dokázal, že Vás může zasáhnout, může ještě nacházet na svém místě. Vytěrák zasunutý do střelného kanálu může ukázat směr střelby na pozici snipera. To vše může napomoci vašim protiodstřelovačským skupinám určit, kde se nepřítel skrývá.

Nejlepší ochranou proti odstřelovačům je velký počet vlastních odstřelovačů. Vaši vlastní odstřelovači vám může prohlédnout okolí a ukázat vám, kde se pravděpodobně mohou nepřátelští odstřelovači skrýt. Mohou určit místa příhodná pro skrytí odstřelovačů, která je nutné „vyčistit“. Nebo přístupové cesty, které mohou být zaminované nebo zvřené ostnatým drátem. Vaši snipeři mohou instruovat vaše lidi, jak vést pozorovaní a vyhledávání nepřátelských sniperů. Ve vážnějších případech mohou sami vyjít na lov.

Oddíly vlastních sniperů kontrolující zónu vašeho oddílu budou mást a nervovat nepřátelské odstřelovače. Můžete zjistit příznaky činnosti sniperů dříve, než začnete ztrácet lidi.  Když odstraní nepřátelské odstřelovače, vaši lidé mohou lépe plnit své úkoly. Skupiny sniperů bývají nepočetné a nemívají příliš velké ztráty. Jejich důsledná činnost může zlikvidovat nepřátelské snipery ve vaší zóně a to je pro všechny to nejlepší.

 

Jak zabít odstřelovače

1.     Nepřátelský sniper obvykle nepůsobí sám, ale je součástí skupiny odstřelovačů.

2.     Odstřelovač vyzbrojený odstřelovačskou puškou zahraniční výroby (BUR), malorážkou,

karabinou, puškou SVD (Dragunov) s přístrojem nočního vidění nebo nočním optickým zaměřovačem, tě stejně jako střelci skupiny vybavení přístroji pro noční vidění může odhalit a zasáhnout ve dne na vzdálenost 500 m a více, v noci do 300 metrů. Pohybující se pásovou nebo kolovou techniku může v noci odhalit na vzdálenost více než 1000 m.

3.     Sniper se soustředí na nejvíce důležité síle. Pamatuj že se může snažit ulovit i Tebe.

4.     Jasné orientační znaky a dobře rozlišitelné okraje nepřátelským sniperům mířenou střelbu

ulehčují. Proto své stanoviště zamaskuj. Vybuduj si 2 - 3 záložní pozice a co nejčastěji je měň.

5.     Nepřátelští odstřelovači působí z dříve připravených a záložních stanovišť, které si vybírají

v nenápadných místech, zabezpečujících jim dobrý výhled. Ve městě, kde mívá sniper silnou krycí skupinu (15 - 20 osob), obsazuje výškové budovy. Jako člen nevelké skupiny (3 - 4 osoby) si vybírá pozici na nižších a středních patrech, v hloubi místnosti, což mu ulehčuje změnu postavení. Vždy prozkoumej okolí, urči a zaujmi na svém stanovišti místo, které není odstřelovat .

6.     Odstřelovač zasahuje cíl do nejzranitelnějšího místa. Do hlavy a tam, kde nejsi kryt

ochranou vestou. Nikdy se nepodceňuj ochranné prostředky. Při přesunu a když opouštíš transportér, nenastrkuj protivníkovi zranitelná místa

7.     Nepřátelští odstřelovači využívají ve dne i v noci k maskování zvuku svých výstřelů

intenzivní střelbu. Nemířená intenzivní střelba protivníka může znamenat, že snipeři zahajují svou činnost.

8.     Odstřelovačské skupiny protivníka, v nich je několik samopalníků a granátometčík,

neoperují skrytě, ale drze. Střelci vyprovokují střelbu z našich pozic a odstřelovač rychle odhaluje podle ohně výstřelů pozice jednotlivých vojáků a zasahuje je. Když se na střelecké pozice vyšle obrněná technika, pak ji granátometčík ze zálohy zničí. Proto je třeba mít trpělivost a neodhalovat se. Rozlišit imitace od skutečných bojových operací a střelbu vést jen když je zásah možný. Znepokojující střelbu vést jen z úkrytu.

9.     Oblíbenou taktikou odstřelovačů je, zvláště v noci, působení z léčky a předem

připravených skrýší. Při přemísťování nebuď dobrým terčem.

10.  Nepřátelské odstřelovače je možné odhalit při pozorování ve dne díky odleskům

Slunce na optice a v noci díky přístrojům nočního vidění. Organizuj a stále prováděj

pozorování. Nezapínej přístroj nočního vidění pokud se nepřesvědčíš, že protivník právě nepozoruje stanoviště stejným přístrojem. (Autor má zřejmě na mysli využívání přístrojů s vlastním zdrojem světla a osvětlující cíl neviditelnými paprsky. Při využívání pouze odraženého světla by neměl být problém. Nicméně dnes existují přístroje, schopné odhalit na dálku elektroniku, kamery a podobná zařízení. Pozn. překladatele.)

11.  Doba nepřetržité činnosti odstřelvoače na bojové pozici může být různá. Po dvou třech

výstřelech většinou mění pozici. Buď pozorný při pozorování. Změnu pozice snipera je velmi těžké zaregistrovat, ale podle některých nepřímých  příznaků je to možné.

12.  Protivníkovi odstřelovači se mohou krýt i před svými vlastními jednotkami. Při pozorování

si zvlášť pozorně všímej utajených přístupových cest a také míst, kde se mohou skrývat palebné prostředky a pozorovací stanoviště, která mohou být chráněna snipery. K odhalení odstřelovačských dvojic pomáhají také minimální demaskující příznaky. Odlesk, hluk, pára, kymácení větviček, výskyt nových předmětů, změny v jejich poloze a vzhledu a další příznaky.

13. Protivník je chytrý a zákeřný. Jeho odstřelovač často čeká na určitém místě, kde se musíš

objevit, například u zabitého nebo raněného spolubojovníka. Zatímco mu poskytuješ pomoc, buď opatrný. Využij pro utajený přístup dým a vyčkávajícího odstřelovače obelsti.

14.   Při vyhledávání snipera si uvědomuj, že jím může být i stařík, výrostek nebo žena.

Prozradí je charakteristické modřiny na ramenu.

 
 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>